محرم آمد...

اینجا کربلاست بار بگشایید...

ای علی اصغر...

 تنها تو بودی که خوب فهمیدی

 استخوانی که در گلوی علی بود  سه شعبه داشت

                           شش ماه علی بودن را طاقت آوردی...

/ 0 نظر / 5 بازدید