علامت های شیطان پرستی

 علامت های   شیطان پرستی

 

شیطان پرستی به معنی پرستش شیطان به عنوان قدرتی فوق العاده قوی و بسیار موثر از نیروهای خوب دنیوی، همچون خداست. در شیطان پرستی شیطان به عنوان نماد قدرت و حاکمیت بر روی زمین، قدرتی به عنوان برترین قدرت دو جهان مورد توجه و پرستش قرار دارد و این دنیایی را که به عنوان دوزخ برشمرده می شود قانونمند می کند.

در شیطان پرستی، غیر از استفاده از شیطان به عنوان قدرت تاریکی و قدرت مطلق، از نیروها و اجنه و روح های پلید و شیطانی نیز برای رسیدن به اهداف خود استفاده می شود؛ و در نهایت معنای شیطان پرستی؛ پرستش قدرت پلیدی است.

 

تاریخچـه شیطان پرستـی

شاید عده ای شیطان پرستی را آئینی مدرن و نهایتا مربوط به قرن های گذشته می دانند اما واقعیت چیز دیگری است. شاید بتوان تاریخچه شیطان پرستی را به قرون اولیه پیدایش آدمی نسبت داد. البته شواهد به دست آمده این حرف را تصدیق می کند که شیطان پرستی در نواحی امریکای لاتین، امریکای جنوبی و آفریقای مرکزی به قرنها پیش از میلاد مسیح برمی گردد.

در اکتشافات امریکای جنوبی یکی از قبایل این قاره که اعتقاد بسیاری به خوب و بد داشتند شیطان را می پرستیدند و حتی انسان هایی را برای شیطان قربانی می کردند.

مکان های انجام مراسم قربانی هنوز وجود دارد و اجساد مومیایی به دست آمده و نوع کشته شدن ها نشانگر قربانی شدن این انسانها (که در آنها بیشتر زنان به چشم می خورند) است.

در آفریقای مرکزی و در دشتها و کویرهای سوزان این قاره نیز در قبایلی که معروفترین آن قبیله اوکاچاست، شیطان به عنوان قدرت مطلق زمین و آسمان و پدید آورنده ی آن و خدای خشم و نفرت پرستش می شد و حتی قربانی هایی نیز در مواقع خاص به آن اهداء می شد. بیان این نکته ضروری است که زمان قربانی کردن انسانها در برابر شیطان لحظه های خاصی بوده است.

تاریخچه شیطان پرستی به سالهای بسیار دور بر می گردد که بعدها این آیین و سنت به صورتهای دیگر نمود پیدا کرد که چیزهایی از گذشته چه با تحریف و چه بدون تحریف دست به دست در حال عبور همراه با زمان است.

شیطان پرستی به هنگام پیدایش زبان و خط و زمان مادها، سومریان، بابلیان و ... نیز ادامه داشت تا این که شکل نوین آن به وجود آمد.

شیطان پرستی قدیمی اعتقاد دارد که شیطان وجود دارد و قدرت او عظیم ترین قدرت بر روی جهان است. اصل شهوترانی و ارضای جنسی اصل لاینفک این مراسم است. شیطان پرستی قدیمی مخالف با مسیحیت و کلیسا است و دقیقا در مراسم خود اعمال ضد مسیحیت را انجام می دهد.

آنها به مسیحیت و کلیسا اعتقادی ندارند و آنها را عامل بدبختی مردم می دانند. آنها می گویند مسیح پیامبری بود که باید زمین را آباد می کرد و مردم را به راه راست می برد اما تنها کاری که انجیل انجام داده دروغگویی و رواج بدی در جامعه است ! آنان قربانی کردن انسان را امری ضروری برای آرامش و احترام به شیطان می دانند.

در این میان دختر بچه ها بهترین قربانی برای شیطان هستند. ریختن خون در این مراسم نشانه تقدس این مراسم است.

شهوترانی در این مراسم از کارهایی است که باید بدان پرداخته شود چون در شیطان پرستی قدیمی ارضای حس جنسی یکی از مهم ترین عوامل است.البته با توجه به اینکه شیطان پرستان قدیمی بدترین اعمال را برای مبارزه با خدا، مسیح و شیطان انجام می دادند لذا امور جنسی نیز به بدترین و فجیع ترین نوع انجام می گرفت.

آنان به جهنم اعتقادی نداشتند و می گفتند جهنم همین دنیایی است که در آن زندگی می کنیم؛ بر همین اساس بدترین گناهان را در مراسم خود انجام می دادند. شیطان پرستان قدیمی شیطان را موجودی با هویت خارجی می دانند.

شیطان پرستی جدید در انگلستان به وجود آمد و البته زیاد نیز تعجب برانگیز نیست زیرا انگلیس یکی از کشورهایی است که جادوگرانی بسیاری داشته است و البته وجود اهالی باستانی آسیای میانی و خاورمیانه و همچنین اهالی یونان باستان در انگلیس ثابت شده است.از اکتشافات در برخی محل های برگزاری مراسم شیطان پرستی و جادوگری در انگلیس نظیر محل استون هنج، آثاری از تمدن ایران و یونان پیدا شده است.

شیطان پرستی جدید بر خلاف شیطان پرستی قدیمی اعتقادی به وجود شیطان خارجی ندارد بلکه شیطان پرستی جدید شیطان را در طبیعت و در وجود هر انسانی می داند و این باطن هر کسی است که شیطان در آن وجود دارد و مراسم شیطان پرستی جدید مراسمی است برای دعوت از شیطان باطنی و حس اهریمنی درونی است که با اعمال جنسی آرام و ارضا می شود.

آنان جسم پرست هستند و اعتقاد دارند هر آنچه وجود دارد مدیون آدم است.انسان باید کامل ترین لذت جسمانی و جنسی را در این دنیا ببرد. آنان معتقدند بعد از مرگ، روح کسانی که لذت جسمانی لازم را نبرده اند به این دنیا برمی گردد و لذت جنسی خود را کامل می کند.

گذشته از اعتقادات شیطان پرستی، این گروه دارای سمبل ها و نشانه هایی هستند که معنی برخی از این علائم بدین گونه است:

Inverted Pentagram پنج ضلعی وارونه: نشانه ستاره صبح، نامی که به شیطان تعلق دارد. این علامت در مراسم های مخفیانه ( کابالا ) و جادوگری برای احضار ارواح شیطانی استفاده میشود. این علامت را شیطان پرستان با دو ضلع در بالا و ملحدان با یک ضلع در بالا استفاده میکنند. در هر حال این علامت نشانه شیطان است و مهم نیست که یک نوک ضلع آن بالا باشد یا هر دوی آنها و یا دور آن دایره ای کشیده شده باشد یا خیر در هر حال این علامت شیطان است.

Baphomet دیو بافومت: علامت شیطان پرستی و خدای شیطانی و سمبل شیطان است. ممکن است این علامت به شکل جواهرات دیده شود.

666 : علامت انسان، نشانه جانور (هیولا) – مکاشفات « ... پس هرکس حکمت دارد عدد وحش را بشمارد، زیرا که عدد انسان است و عددش 666 است»

Ankh : سمبل باروری و شهوات در انسانها. روح شهوت قدرت این جمع زنان / مردان می باشد.

Swastika or Sun Wheel (صلیب شکسته یا چرخ خورشید): یک علامت مذهبی باستانی است که سالها قبل از قدرت گرفتن هیتلر به کار میرفت. این علامت در کتیبه های بودایی و مقبره های سلتی و یونانی استفاده میشده. در آیین پرستش خورشید، این علامت به نظر می رسد نشانه مسیر حرکت خورشید در آسمان باشد.

All Seeing Eye (چشمی که به همه جا می نگرد): آنها معتقدند که این چشم لوسیفر(شیطان) است و کسی که قدرت کنترل آن را دارد بر تمام دارایی ها حکومت می کند. این علامت در پیشگویی ها به کار میرود. جادوها، نفرین ها، کنترل های روحی و تمامی انحرافات تحت این علامت کار میکنند. این علامت روشنفکران است . به پول رایج ایالات متحده نگاهی بیندازید، این علامت اساس نظم نوین جهانی است.

Upside Down Cross صلیب وارونه: نشانه استهزاء و رد کردن مسیح میباشد. گردنبندهای آن توسط شیطان پرستان زیادی به کار میرود. این علامت را میتوان همراه خواننده های راک و روی آلبوم های آنها دید.

Goat Head (سر بز): بز شاخدار ، بز مندس mendes (همان baal بعل خدای باروی مصر باستان)، بافومت، خدای جادو، scapegoat (بز طلیعه یا قربانی). این یکی از راههای شیطان پرستان برای مسخره کردن مسیح است زیرا گفته میشود که مسیح مانند بره ای برای گناهان بشر کشته شد.

Anarchy (هرج و مرج): این علامت به معنای از بین بردن تمام قوانین میباشد. به عبارت دیگر هرچه تخریب کننده است تو انجام بده یعنی همان قانون شیطان پرستی . این علامت توسط پانک ها هوی متالها و راک ها به کار میرود.

Anti Justice (ضدعدالت): تبر رو به بالا علامت عدالت روم قدیم بوده است که علامت واژگون شده آن نشانه ضدعدالت یا شورش و طغیان میباشد. فمنیست ها از دو تبر رو به بالا به معنی مادر سالاری باستانی استفاده مینمایند.

امروز دیگر صلیب های وارونه، ستاره پنج پر، 666، صورت های نقاشی شده، ماسک های حیوانات درندة شاخ دار، برهنه پوشی، .... تنها نشانه ها و سمبل های شیطان پرستی نیستند بلکه عمده ترین نشانه شیطان پرستی را در تجاوز و قتل به ویژه در تجاوز به کودکان و نوجوانان به همراه قتل آنان باید دید.

در حقیقت عدم پرستش خداوند و در مقابل خدا قرار گرفتن به اندیشه های برخی از فلاسفه مدرن مانند نیچه و حتی پست مدرن مثل مارتین هایدگر بر می گردد. این فلاسفه به این نتیجه رسیدند که جهان و هر آنچه که در اوست مربوط به خودشان می شود و قدرت خداوند و حکمت لم یزلی در آن تأثیری نداشته و ندارد، لذا به همین دلیل است که شیطان پرستی رواج پیدا می کند. زیرا درون انسان خلأیی به وجود می آید که از چه راهی می توان به آرامش رسید؟ و از چه راهی می توان به عاقبتی خیر رسید؟ از این رو بعضی از اندیشمندان غربی شعر و موسیقی را برای رسیدن به آرامش و در حقیقت جایگزین پرستش خداوند عنوان کردند.

شیطان پرستی، معجونی است که هر آدم گرفتاری را به وحشی گری و نفرت سوق می دهد. مسیری که به هیچ جا راه ندارد و بن بست است. برای شیطان پرست طوری تفهیم می کنند که در جاده ای قرار دارد پر از خط کشی های درهم و برهم و او در یافتن راه خروج تا سر حد جنون و دیوانگی پیش می رود و سرانجام مطمئن می شود، راه بازگشتی وجود ندارد و باید با همان شیطان پرستی تا آخر بماند.

 

نویسنده : سایت ادیان و مذاهب از مجموعه سایت های پرسمان دانشجویی

http://adyan.porsemani.ir

 

 

/ 4 نظر / 140 بازدید
پژمان

سلام وبلاگ بسیار خوبی دارید زحمت کشیدید و مطلب یاد گرفتیم ولی این مداحی و شر و ور ها رو لطفا بردارید و سر مردم رو نخورید من سایت شما رو کامل نخونده به خاطر این ار ار های مسخره بستم چون سرم رو خورد

prancess

کسی دعانویس سراغ داره؟خواهش می کنم اگه کسی رو سراغ دارید کمکم کنید.برای باطلیه طلسم وجادو می خوام.کارم انجام شود ۵۰۰ شیرینی میدم .فرنیا هستم شماره تماسم 09391393015 هست

prancess

کسی دعانویس سراغ داره؟خواهش می کنم اگه کسی رو سراغ دارید کمکم کنید.برای باطلیه طلسم وجادو می خوام.کارم انجام شود ۵۰۰ شیرینی میدم .فرنیا هستم شماره تماسم 09391393015 هست

prancess

کسی دعانویس سراغ داره؟خواهش می کنم اگه کسی رو سراغ دارید کمکم کنید.برای باطلیه طلسم وجادو می خوام.کارم انجام شود ۵۰۰ شیرینی میدم .فرنیا هستم شماره تماسم 09391393015 هست