شیعه پاسخ میدهد

وبگاهی هر چند کوچک ولی برای مطرح کردن عقاید اسلام ناب


ایرانیان چگونه مسلمان شدند؟ به زور یا با اختیار؟

سوال:

چه زمانی اسلام به ایران صادر شد؟؟؟ در زمان پیامبر بود یا خلفا ؟ و چرا اسلام به توسط شمشیر به ایران آمد ؟؟؟؟ لطفا مستند جواب بفرمایید متشکرم

((( قسمتی از متن جواب:  ...بررسی مفاد اولین عهد نامه های صلح میان فاتحین مسلمان و بزرگان محلی ایران حاکی از عدم اعمال سیاست اجبار و زور در دعوت و جذب ملل شکست خورده در امر پذیرش دین اسلام از سوی اعراب مسلمان است. اینکه بسیاری از کارگزاران نظام پیشین، بدون تغییر آیین خود، به خدمت نظام جدید درآمدند، این حقیقت را روشن می‌سازد که مسلمین اصراری بر پذیرش اسلام از سوی شکست خوردگان نداشته اند حتی در این راستا هیچ کوشش آگاهانه‌ای از سوی لشکریان مسلمان مشاهده نمی‌شود... اما به هر حال اهل بیت علیهم السلام در هیچ یک از این فتوحات شرکت نکردند...)))

پاسخ :

حمله به سوی سرزمین‌های ایران در زمان خلیفه نخست اهل‌سنت (ابوبکر) آغاز شد اما از آن‌جا که طول دوران خلافت وی بسیار کوتاه (دو سال اندی) بود اعراب در آن دوران تنها توانسته بودند مناطق مرزی ایران را مورد حمله خویش قرار دهند. اوج فتوحات اعراب در زمان دومین خلیفه اهل‌سنت (عمر بن خطاب) اتفاق افتاد. در زمان خلافت وی اعراب تمامی سرزمین امروزی ایران را تصرف نمودند و به خارج از مرزهای ایران امروزی نیز رسیدند.

اشپولر می‌نویسد: تقریبا تمام ایرانیان‌، بدون اعمال زور و فشار خارجی قابل توجهی از طرف فاتحان‌، در مدت قرون ‌اندکی به اسلام گرویدند‌.

گرایش سریع بسیاری از ایرانی‌ها به اسلام از لابه لای اخبار فراوانی به دست می‌آید. البته زرتشتی ها در بسیاری از شهرها برای دست کم دو تا چهار قرن باقی ماندند. فارس که یکی از اصلی ترین مراکز آنان بود تا قرن چهارم زرتشیان زیادی را در خود جای داده بود.

فتوحات اولیه مسلمین در داخل ایران از دو گونه خارج نبود: فتح به جنگ یا فتح به صلح.

1- فتح به جنگ.

اولین نقاطی که اعراب به آن جا حمله بردند منطقه «سواد» (یا همان محدوده عراق امروزی) بود. در این منطقه که محل وقوع جنگ‌های مهمی است، اغلبِ فتوحات به جنگ انجام گرفت. زیرا دولت و حکومت ساسانی از حیثیت و موجودیت خود دفاع می‌کرد و طبیعی است که باید برای رهایی از چنگال سقوط و اضمخلال بیشترین امکانات و تواناییهای خود را به کار می‌گرفت.

2- فتح به صلح.

پس از تصرف عراق و بین النهرین نیروهای بومی مناطق مفتوحه نیز به کمک لشکریان مسلمان آمده در فتح سایر مناطق، با آنان به همکاری می‌پرداختند. مسلمانان هر چه بیشتر در فلات ایران پیش می رفتند پیشروی با صلح نیز بیشتر می شد مگر در سرزمین فارس.

فارس: در سرزمین فارس فتح به جنگ بیشتر بود. زیرا این منطقه پایگاه اعتقادی و خاستگاه نژادی ساسانیان بود و نفوذ آیین زرتشت در آنجا ریشه‌های استوارتری داشت.

خراسان: در خراسان نیز اغلب فتوحات صلح آمیز بود. زیرا دیگر امیدی به بقای حکومت ساسانی وجود نداشت.

نهاوند: بلاذری می‌نویسد: «پارسیان از شهر بیرون شده پیکار می‌کردند و مسلمانان ایشان را شکست می‌دادند. اما سرانجام با مسلمانان از سر صلح بر آمده و در قبال پرداخت خراج (منظور همان مالیات است) و جزیه، اعراب مردم نهاوند را بر اموال، بناها و منازلشان باقی گذارده متعرض آنان نشدند».

دینور: مردم دینور پس از یکروز جنگ به مصالحه پرداختند وضمن قبول پرداخت خراج و جزیه، بر جان و مال و فرزندان خویش، امان خواستند که فرمانده سپاه مسلمانان شرط آنان را پذیرفت.

شهرهای ماسپذان ، شیروان و صمیره: این شهرها نیز به این شرط که فرمانده عرب خون هیچ یک از ایشان را نریزد یا آنان را به اسیری نگیرد و زر و سیم مردم را نستاند با مسلمانان صلح کردند.

همدان: این شهر تبدیل به گریزگاه سپاهیان ایرانی‌ای شده بود که در نهاوند شکست خورده و فراری شده بودند لذا دست به مقاومت زدند اما شکست خورده و مسلمانان همان شرایط نهاوند را بر آنان اعمال کردند (مسلمانان خراج بگیرند و کاری به اموال و منازل آنان نداشته باشند).

 

اصفهان: تنها مقاومت در محدوده اصفهان در منطقه «جی» صورت پذیرفت که مورخین در مورد آن می‌نویسند: مسلمانان پس از نبردی کوچک جی را که از توابع اصفهان بود مشروط بر آن که اهل آن خراج و جزیه بپردازند، به صلح فتح کردند و در عوض مردمان را بر جان و مال‌شان امان دادند. و به همین طریق بر سایر نقاط اصفهان چیره شدند.

و به همین ترتیب سایر شهر‌های ایران ...

جامعه ایرانی در رویارویی با اسلام و اعراب

انگیزه و نحوه برخورد هر یک از اقشار اجتماعی ایران با اعراب و اسلام تقریبا متفاوت از دیگری بوده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1- دربار سلطنتی،‌ اشراف.

یزدگرد سوم، پادشاه ساسانی و خاندان سلطنتی از همان ابتدا با خشونت وتنفر هرچه بیشتر به درخواست مسلمانان مبنی بر قبول اسلام جواب منفی دادند و با هر شکست یک گام به عقب می‌نشستند و در انتظار پیروزی بر حریفان خود بودند. شاهزادگان ساسانی حتی سالها پس از سقوط این سلسله هنوز هوای سلطنت از دست رفته را در سر داشتند؛ مثلا خسرو، از نوادگان یزدگرد در سال 110ق درحمله ترکان به ماوراء النهر، از جمله مهاجمان بود.

2- امرای سپاه ساسانی.

اسپهبدان، امرا و افراد برجسته ارتشساسانی و نیز اشراف نزدیک به دربار سلطنتی ، عموما در مقابل سپاه مسلمین ایستادگی می‌کردند، زیرا موجودیت آن‌ها به حکومت ساسانی وابسته بود و راه دیگری برایشان متصور نبود.

3- حکام،‌ امرای محلی و دهقانان.

این گروه نیز خود دو دسته می‌شدند : 1- حاکمان مناطق غربی 2- حاکمان مناطق شرقی.

در مناطق غربی برخی از این حکام به تنهایی یا در کنار امرای نظامی به رویاروی با سپاه اسلام پرداختند اما در نهایت به علت فقدان حکومت مرکزی و اینکه اتکای آنان در گذران زندگی‌شان بر درآمدهای ارضی استوار بود به سازش با مسلمانان روی آوردند.

اما در نواحی شرقی ایران همچون خراسان، حکام و اشراف محلی بویژه دهقانان (در این برهه زمانی مراد از دهقان، کسانی است که: عهده‌دار جمع آوری مالیات بودند) به دلیل عدم انگیزه مقاومت و نیز حفظ جایگاه اجتماعی و امتیازهای شخصی و نیازشان به مسلمانان، برای متوقف ساختن حملات اقوام ترک، به سرعت راه مسالمت با مسلمانان را در پیش گرفتند و حتی برای تسلم مناطق تحت نفوذ خود به ایشان پیشقدم شدند، مثلا مرزبان طوس در سال 29 ق به والی بصره و کوفه نامه نوشت و آن دو را به خراسان فراخواند.

4- کشاورزان و رعایا.

ریچارد بولت در مورد این دسته می‌نویسد: در میان بخشهای مختلف اجتماعی ایرانی، دو گروه بیش از همه تمایل به گرایش به اسلام داشتند، اسیران جنگی و افرادی که از طبقات پائین جامعه بودند مانند رعایایی که در اراضی کشاورزی به کار مشغول بودند.

بررسی مفاد اولین عهد نامه های صلح میان فاتحین مسلمان و بزرگان محلی ایران حاکی از عدم اعمال سیاست اجبار و زور در دعوت و جذب ملل شکست خورده در امر پذیرش دین اسلام از سوی اعراب مسلمان است. اینکه بسیاری از کارگزاران نظام پیشین، بدون تغییر آیین خود، به خدمت نظام جدید درآمدند، این حقیقت را روشن می‌سازد که مسلمین اصراری بر پذیرش اسلام از سوی شکست خوردگان نداشته اند حتی در این راستا هیچ کوشش آگاهانه‌ای از سوی لشکریان مسلمان مشاهده نمی‌شود.

از سوی دیگر با آن که اسلام خود، داعیه جهان شمولی داشت اما روشن است که باید میان فتوحاتِِ اعراب و گسترش اسلام از نظر کیفی و هم کمی تفاوت نهاد. به عبارت دیگر گرچه در مجموع، فتح اسلامی بوسیله جنگ حاصل شد اما نشر اسلام در بین کشورهای فتح شده به زور جنگ نبود.

برخی از محققین نیز بر عدم اعمال زور و فشار از سوی مسلمین در جهت تغییر دین ملل فتح شده از جمله ایران تاکید ورزیده‌اند.

 

اما به هر حال اهل بیت علیهم السلام به علت غصبی بودن خلافت ابوبکر و عمر در هیچ یک از این فتوحات شرکت نکردند و اصل حکومت انان را غاصبانه میدانستند چه برسد به کشور گشایی انها.فقط در مواردی که اصل اسلام به خاطر این کشور گشایی ها به خطر می افتاد توصیه هایی را گوشزد میکردند مثلا امیر مومنان علی علیه السلام به خلیفه دوم در یکی از جنگها فرمودند تو شخصا به جنگ نرو که با کشته شدن تو (چون ظاهرا سمت خلیفه مسلمین را داری) باعث حمله انان به سرزمین های اسلامی شده و اصل اسلام با مخاطره روبرو میشود...

شایان توجه است که مذهب اصلی ایرانیان که اهل تسنن بوده اند در زمان صفویه به دست خود ایرانیان به مذهب تشیع تغییر یافت که هم اکنون نیز مذهب اهل بیت علیهم السلام  مایه مباهات ایرانیان بوده و بر سرلوحه قلوب مردم این سرزمین میدرخشد..

-------------------------------------------------------------------------

. ر.ک: أحمد بن یحیى بلاذرى (م 279)، فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، تهران، نشر نقره ، چ اول، 1337ش، ص345 به بعد.

. ر.ک: أحمد بن یحیى بلاذرى (م 279)، فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، تهران، نشر نقره ، چ اول، 1337ش، ص358 به بعد.

. تاریخ ایران، ج1، ص239 ـ 240.

. ج2، ص640.

. بلاذری، فتوح البلدان، ترجمه آذرتاش آذرنوش، تهران، سروش، 1364ش، چاپ دوم، ص303؛ طبری، تاریخ الامم و الملوک، (ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر، 1364ش، ج2، ص378.

. بلاذری، فتوح البلدان، ص304.

. حسین مفتخری و حسین زمانی، تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان، تهران، سمت، 1381، ص 29و 30.

.یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران، علیم و فرهنگی، 1362ش، ج2، ص43؛ فتوح البلدان، ص258.

. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج4، ص33.

. یعقوبی، البلدان، ترجمه آیتی، تهرن، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1356ش، چاپ سوم، ص330؛ یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج2، ص167.

. گروش به اسلام در قرون میانه،‌ ص44.

. کارنامه اسلام، ص11؛ تاریخ گسترش اسلام، صفحات مختلف.

. برتولد اشپولر، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمه جواد فلاطوری، تهران، علمی وفرهنگی، 1364ش، چاپ دوم،‌ ج1، ص240؛ تاریخ گسترش اسلام،‌ ص152.

 

منبع:

porseman.org با اضافات


پنجشنبه ۱۳٩۱/٢/٧ توسط شیعه | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

 

 

مراتب توحید(٦)
محرم امد(۳)
نامه رهبری به جوانان اروپا و آمریکا(٢)
کشتار شیعیان نیجریه(٢)
عدالت صحابه(٢)
حجاب در قاب عکس(٢)
اخبار روز(٢)
احکام روزه(۱)
سجده بر مهر(۱)
ولایت پذیری(۱)
میانمار(۱)
از اهانت به خط امام تا اهانت به تصویر امام(۱)
ایمان وکفر(۱)
دیدگاه شیعه در مورد مرجعیت(۱)
ایت الله بهجت و رفع شبهه(۱)
اینده جامعه بشر از نظر ایات و روایات(۱)
سخنرانی اقای صانعی سال 62 در مورد ولایت فقیه(۱)
فلسفه و پیشینه و دلایل اثبات ولایت فقیه(۱)
متن کامل خطبه غدیر خم فارسی و عربی(۱)
سنت رسول خدا صلی الله علیه و اله در سجده بر زمین(۱)
علامه حسن زاده املی و ایت الله خامنه ای(۱)
تقیه در مذهب تشیع و پاسخ شبهات آن(۱)
توسل از نظر شیعه(۱)
دانلود کتب مذهبی(۱)
بداء(۱)
شهریار پرهیزکار :شبکه قرآن را تعطیل کنید!(۱)
دوست داشتن پیامبر( ص) و خاندانش(۱)
فلسفه سوگوارى(۱)
"علی اللّهی" ها و اهل حق!!(۱)
علت تفاوت وضوی شیعه و سنی(۱)
دشمنی وهابیت با پیامبر صلی الله علیه(۱)
شیطاان پرستی(۱)
دانلود عقاید وشبهات و سوالات جالب(۱)
تهمت تبلیغات شیطان پرستی به ایرانسل(۱)
اصلاحات یعنی چه؟(۱)
فاصله ها(1)(۱)
فاصله ها 2 (مقام و منزلت مادر)(۱)
پاسخ آیةالله سیستانی درباره ولایت فقیه(۱)
قران سوزی(هتک حرمت قران کریم)(۱)
پاسخ ایت الله مکارم به هتک حرمت قران مجید(۱)
!!!quran burning(۱)
فتوای رهبری درباره همسران پیامبر (ص)(۱)
احمدی‌نژاد در مرز اسرائیل(۱)
دیدار آیت الله بهجت (ره) و ر(۱)
ایت الله وحید و رهبری انقلاب(۱)
معرفی فرزندان رهبری انقلاب(۱)
شیعه و روایات صحابه(۱)
شهادت به ولایت امام علی(ع) در اذان(۱)
توحید در عبادت(۱)
بخشیدن فلسطین از طرف خدا به بنی اسرائیل؟(۱)
عقاید شیعه در 150 اصل(۱)
علل قیام امام حسین علیه السلام(۱)
کشیش هتاک و شهرت‌طلب آمریکایی بدنبال جنجالی دیگر(۱)
شیخ محمدعلی العمری، درگذشت(۱)
بیداری اسلامی کنونی در منطقه(۱)
راه های حضور قلب در نماز(۱)
غزل آیت الله صافی گلپایگانی(۱)
واقعیت سلفی گری(۱)
جنایات حکام بحرین(۱)
شأن نزول آیه ولایت و راویان ان از علمای عامه(۱)
نام علی (علیه السلام) در قرآن؟(۱)
توسل ، شرک(۱)
ولی و امام انتخابی یا انتصابی؟(۱)
اعتراض به حکم اعدام ایت الله نمر(۱)
امام حسین علیه السلام در کتب اهل سنت(۱)
کربلا اربعین پیاده(۱)
آتش زدن خانه اهل بیت توسط جناب عمردر منابع اهل سنت(۱)
عید فطر(۱)
ماه عسل(۱)
شیطان پرستی(۱)
بدعت(۱)
ولایت فقیه(۱)
مناسبت ها(۱)
بدحجابی(۱)
رجعت(۱)
زیارت قبور(۱)
نظرات مراجع درباره استفاده ازدیش ماهواره+قوانین(۱)
الایرانیون هددوا حکام الطاغیه فی بحرین و عربستان(۱)
فایل صوتی علامه حسن زاده درباره رهبری(۱)
وحی و قرآن از دید گاه سروش و نقد آن(۱)
راهکارهای خواستگار نداشتن!(۱)
چالش عقیدتی وهابیت(۱)
بدحجابی و راهکارها(۱)
محبت علی علیه السلام(۱)
وقایع اخیر سوریه(۱)
حکومت جناب عمر(۱)
نقد صریح برنامه های صدا و سیما در ماه مبارک رمضان(۱)
دلیل عقب ماندگى ما حرص به دنیاست(۱)
اولی الامر در قران(۱)
شنوایی و فهم مردگان(۱)
مسلمان شدن ایرانیان با جنگ یا صلح؟(۱)
چرا امام هفتم اسماعیلیه جناب اسماعیل است؟(۱)
ازدواج حضرت ام کلثوم سلام الله علیها با جناب عمر؟(۱)
کشتار مردم مسلمان(۱)
مسلمان سوزاندن در میانمار(۱)
رابطه تفسیر به رای غلط قران کریم و قتل بیگناهان(۱)
اهانت به رسول الله صلی الله علیه و اله(۱)
شهادت عدالت(۱)
انتظار(۱)
وهابیت(۱)
استفتا:حضور در شبکه های اجتماعی بله یا خیر؟(۱)
تایید حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر(۱)
سفر اربعین 94(۱)
حسن و قبح عقلی(۱)
تقیه در شیعه(۱)
تعداد جمعیت شیعه(۱)
ایت الله کاشانی هم رفت(۱)
امام حسین علیه السلام در منابع اهل سنت(۱)
پیاده روی کربلا اربعین(۱)

 

افشای جزئیات کشتار شیعیان در نیجریه
رد پای سعودی در کشتار شیعیان نیجریه
نامه دوم رهبری انقلاب اسلامی به عموم جوانان در کشورهای غربی‌
ارزومند کربلا پیاده اربعین 94...
تایید حکم اعدام شیخ نمر اخرین میخ های تابوت آل سقوط
استفتا از دفتر رهبری درباره ی حضور در شبکه های اجتماعی
نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی
آتش زدن خانه ی اهل بیت توسط خلیفه ی دوم در منابع اهل سنت
از کاروان کربلایی ها جا نمونی رفیق
امام حسین علیه السلام در منابع اهل سنت

 

آذر ٩٤
آبان ٩٤
تیر ٩٤
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
تیر ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
امرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
دی ٩۱
آذر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
آذر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸

 

 

پایگاه جامع عاشورا
ابزار و قالب وبلاگ
سایت ایت الله مکارم شیرازی
سایت ایت الله بهجت (ره)
پاسخگویی سریع به سوالات متنوع دینی
سایت رهبر معظم انقلاب
پاسخ کامل علمی به شبهات شما
سایتی بسیار عالی و غنی درباره وهابیت
تصاویر سه بعدی از مسجد الحرام و مسجد النبی و حرا و بقیع و...
باب تنگل(دست نوشته های یک معلم)
کتاب ارزشمند خاطرات مستر هنفر در تاریخچه وهابیت
لینک باکس مذهبی
شیعه اثنی عشر حق روشن
ادیان و فرقه های جهان
پخش انلاین نواهای اسلامی
سایت ایت الله سیستانی
سایت ایت الله صافی گلپایگانی
زمینه سازی بازسازی حرم امامان مظلوم بقیع
مبایل شیعه
انتی صهیونیزم
سایت غنی ایت الله سبحانی
الفبای شیعه
مطالب دینی وشرعی ازمذهب شیعه
امر به معروف
دعوت مدارس دینی اهل سنت به مناظره
درود خدا بر چهارده معصوم
خبر گزاری ایران و جهان
ولی امر مسلمین
نمایشگاه جالب مجازی عکس حجاب

 

RSS 2.0

 


مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
.:
By Ashoora.ir & Blog Skin :.